Транспортни услуги

Покрај веќе 25 годишното искуство во посредување во товарниот сообраќај Монмар доо го прошири своето дејстување и во заеднички транспортни едниници со компанијата СТЕМА ТРАНСПОРТ дооел –Скопје .Така денес располагаме со 6 стандардни камионски единици , и 7 комби возила за експрес транспорт.Сите возила се со инсталирани уреди за ГПС следење , алармни уреди за отвоени врати , и „ паник тастери “, воедно сите возачи се сертифицирани во ДДИБ ситемот на сигурни возачи со што , безбеноста на транспортот на пратките е издината на максимално ниво.


Комби превоз

Камионски превоз